Międzynarodowy Listopad Poetycki

0

Franciszek Haber – żeglarz i poeta

Listopad to miesiąc pełen zadumy i refleksji, dlatego też często kojarzy nam  się z poezją i spotkaniami poetyckimi. Niewątpliwie najdłuższą tradycję ma Międzynarodowy Listopad Poetycki organizowany już po raz 42. przez Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. W dniach 6-9 listopada w Poznaniu i niektórych miejscowościach Wielkopolski odbywają się poetyckie spotkania autorskie, maratony i spektakle poetyckie, wystawy i kiermasze książek i czasopism poetyckich.

8 listopada poeci zaproszeni na Listopad Poetycki przybyli również do Wągrowca. Jedno z takich spotkań odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu. Gościem biblioteki był Franciszek Haber żeglarz i literat, zwany przez przyjaciół „największym poetą wśród kapitanów, największym kapitanem wśród poetów”.

Pan Franciszek lwowiak z urodzenia mieszka w Gliwicach, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach i różnych studiów podyplomowych. W trakcie studiów zainteresował się żeglarstwem i tej pasji jest wierny do dziś. Jako kapitan jachtowy i motorowy żeglugi wielkiej pływał m. in. na słynnym żaglowcu ZHP „Zawisza Czarny”. Dosłownie opłynął cały świat, docierając do zupełnie zapomnianych, ale pięknych zakątków globu. Rezultatem doświadczeń żeglarskich są podręczniki żeglarstwa, wśród których wyróżnia się pierwszy na świecie podręcznik dla żeglarzy niesłyszących.

Również w trakcie studiów zetknął się z teatrem i poezją. To z tego okresu pochodzą jego znajomości z Tadeuszem Różewiczem, Piotrem Skrzyneckim czy Wojciechem Pszoniakiem. Sam zaczyna pisać i robi to do dzisiaj. Jest autorem 30. tomików poetyckich, montaży poetyckich, scenariuszy filmowych, audycji radiowych, a także tekstów szant. W swoich wierszach łączy piękno przyrody z nieuchronnym upływem czasu, jednocześnie stawia trudne pytania o sens istnienia.

Młodzieży, ze szkół podstawowych nr 2 i 4 w Wągrowcu, przybyłej na spotkanie autor zostawił krótkie przesłanie – najważniejsze to odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jestem, kim chciałbym/chciałabym być? A pomocą w odpowiedzi na to fundamentalne pytanie są książki i czytanie, czytanie…

udostępnij.
Skip to content