Nagrody w konkursie  na „Projekt zakładki okolicznościowej ”

0

W konkursie zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wągrowcu mogli wziąć udział uczniowie klas V-VIII SP oraz  Szkół Ponadpodstawowych. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy konkursowej – projektu zakładki okolicznościowej z okazji 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Forma i technika wykonania prac była dowolna.

Na konkurs wpłynęło 35 prac. W tym dwie nie spełniły wymogów regulaminu.

W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących szkół: SP nr 1, SP nr 3 w Wągrowcu, Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku oraz Zespół Szkół Nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu.

Jury w składzie: Przewodniczący – Pan Ryszard Dereżyński – plastyk, Pan Marcin Moeglich – historyk oraz dyrektor MBP Pani Alina Woźniak po obejrzeniu prac postanowiło wyróżnić w dwóch kategoriach wiekowych następujących uczestników:

W kategorii klas V-VI szkół podstawowych Jury postanowiło przyznać:

I Nagrodę:  Julia Ratajczak                                            – kl. VI  SP nr 3   w Wągrowcu

II Nagrodę: Kacper Pleskota                                         – kl. VI  Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku

III Nagrodę: Michał Przybylak                                      – kl. V   SP nr 3   w Wągrowcu

W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych Jury postanowiło przyznać:

I Nagrodę:  Krzysztof Wiśniewski                         – kl. I C   ZS nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w W-cu.

II Nagrodę: Bartosz Tafelski                                  – kl. I Techn.   Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku

III Nagrodę: Mateusz Cieśliński                           – kl. VII  Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku

Pozostali uczestnicy otrzymali oprócz dyplomów także nagrody za udział w konkursie.

udostępnij.
Skip to content