Struktura Organizacyjna

Dyrektor: mgr Alina Woźniak

Miejską Biblioteke Publiczną tworzą: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Filia Nr 1.

Dyrektor – zarządza całą biblioteką, szuka sponsorów, organizuje pracę, pełni rolę administratora.

Wypożyczalnia dla Dorosłych – obsługuje czytelników w wieku powyżej 15 lat. Czytelnikiem Biblioteki może zostać każdy mieszkaniec Wągrowca i okolic, po okazaniu dowodu tożsamości i zapoznaniu się z regulaminem Wypożyczalni. Jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów na okres 30 dni.

REGULAMIN

Czytelnia dla Dorosłych – prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne, sprowadzając na życzenie czytelników książki, których nie ma w zbiorach Biblioteki. Udostępnia na miejscu:
– encyklopedie, słowniki: językowe, znaczeniowe, biograficzne, kompedia i monografie ze wszystkich dziedzin wiedzy, atlasy przewodniki turystyczne, albumy
– bibliografie, księgozbiór z zakresu nauki o książce, bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa
– zbiory regionalne, na które składają się różne rodzaje dokumentów dotyczących Wągrowca, powiatu Wągrowieckiego i Wielkopolski.
– czasopisma bieżące i niektóre z lat ubiegłych.
Najnowsze egzemplarze czasopism są wyłożone na półkach i czytelnik ma do nich wolny dostęp.

W czytelni organizowane są lekcje biblioteczne i multimedialne dla gimnazjów i uczniów szkół średnich, prelekcje, pogadanki i konkursy, a także wystawy książek.

REGULAMIN

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży – obsługuje dzieci i młodzież w wieku do 15 lat. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami prowadząc lekcje biblioteczne, multimedialne, organizując spotkania z pisarzami, konkursy literackie, plastyczne, turnieje wiedzy, pikniki, wycieczki rowerowe, przyjmuje wycieczki do Biblioteki.

REGULAMIN

 

Filia nr 1 – zlokalizowana na Osiedlu Wschód 6, prowadzi wszechstronną pracę z czytelnikiem szczególnie dziecięcym.

REGULAMIN

Skip to content