Z Kart Historii

 XV w. – Cystersi z pobliskiego Łekna budują klasztor w Wągrowcu i stopniowo go zasiedlają. Przywożą księgozbiór klasztorny, z którego oprócz mnichów korzystają także uczniowie szkoły klasztornej i być może mieszkańcy miasta.

1835/1836 – Cystersi muszą opuœcić klasztor, a rząd pruski zabiera częœć księgozbioru

1836 – Przejecie ksiegozbioru klasztornego przez ksieży dekanatu łekneńskiego i utworzenie Biblioteki Dekanalnej

1881 – Powstaje biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych

1929 – Najcenniejsze egzemplarze Bilbioteki Dekanalnej zostają przewiezione do Biblioteki Kapitulnej w Gnieznie

1919-39 – Powstają małe biblioteki przy towarzystwach i organizacjach.

1939-45 – II wojna światowa powoduje ogromne spustoszenie w bibliotekach.

Grudzień 1945 – Otwarcie jako jednej z pierwszych na terenie województwa poznańskiego Biblioteki Powiatowej w Wągrowcu. Jej księgozbiór pochodził głównie z prywatnych bibliotek podworskich oraz darowizn. Znaczącym był dar zawierający dzieła naukowe, literaturę piękną i periodyki przekazane przez Piotra Palińskiego.

1949 – Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna.

1955 – Następuje połączenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1961 – Usunięcie barier i nawiązanie bezpośredniego kontaktu czytelnika z księgozbiorem po wprowadzeniu wolnego dostępu do półek.

1975-77 – Działa Rejonowa Biblioteka Publiczna.

Styczeń 1978 – Placówka do chwili obecnej funkcjonuje jako Miejska Biblioteka Publiczna.

 

 

 

Skip to content