Zbiory

Księgozbiór Biblioteki na koniec 2012 r. wynosił 63.040 woluminy oraz 48 tytułów czasopism bieżących.

Ponad połowa wszystkich zbiorów to różne rodzaje i gatunki literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci. Pozostała część to literatura naukowa i popularnonaukowa o charakterze uniwersalnym, z przewagą nauk humanistycznych. Szczególnie pieczołowicie gromadzone są wszystkie wydawnictwa dotyczące naszego regionu.


Skip to content